Công Cụ Tìm Kiếm Phim, CLip Nhanh - Ngày thành lập 13/7/2015